Tender indienen

De wijk Bovenveen heeft een vraag geformuleerd: wie kan in Park ‘t Loo drie sport- en speldagen organiseren en drie keer met een activiteit aanhaken bij een bestaand evenement in de wijk? Deze vraag is omgezet in een opdracht. Een soort ‘buurtaanbesteding’. Wie heeft het beste plan en wint deze mooie kans om te werken in opdracht van de wijk? Er zijn zes tenders ingediend en daaruit zijn er twee geselecteerd door bewoners. De komende tijd kan de wijk kiezen voor de beste tender.
Park t Loo activiteiten download

Vraag van de buurt

Uiteenlopende ideeën werden ingeleverd door de wijk. De ideeën, meer dan honderd, zijn omgezet naar thema’s. In de wijk is daarna, via een peiling, gevraagd welk thema mensen het belangrijkst vonden. Uit de peiling bleek dat men het thema ‘spelen, sport en parken’ belangrijk vond.

De Focusgroep heeft, in overleg met hun buren, dit thema uitgewerkt. En dat is de wijkopdracht geworden. De wijk heeft een opdracht voor iemand die drie sport- en speldagen kan organiseren en drie activiteiten die aanhaken bij een bestaand buurtevenement. Nadat de opdracht is uitgevoerd:

  • wordt het park wordt intensiever gebruikt,
  • bewegen mensen meer,
  • heeft er ontmoeting tussen wijkgenoten plaatsgevonden.

De opdracht-omschrijving

De tekst met daarin de precieze formulering van de opdracht vind je hier.

Buurtaanbesteding en Tender – Sport en Spel in Voorburg (pdf)

Selectie

De tenders die zijn ingediend voldeden op hun eigen wijze meer of minder aan de verwachtingen. Een groep wijkbewoners heeft volgens een objectief beoordelingssysteem een selectie gemaakt.

De wijk zal uiteindelijk stemmen voor de beste tender. En dan: wie de meeste stemmen krijgt is de winnaar!

 

Comments are closed


  •     Buurttender is een dienst van