Meer regie voor de buurt.
Samenwerking tussen inwoners en gemeente.
                                        
Draagvlak 
opbouwen in vijf stappen.                                        
Directe
, lokale democratie.

Buurttender 
zorgt voor co-creatie. En voor concreet resultaat in jouw buurt.

Buurttender geeft namelijk een buurt de kans om met belanghebbenden van de buurt te bepalen wat de prioriteiten zijn, welke projecten moeten worden uitgevoerd en hoe het geld moet worden besteed.

Heb je goede ideeën voor jouw buurt of een oplossing? Met deze werkwijze blijf je niet hangen bij ideeën maar werk je samen aan een plan en aan de uitvoering. De buurt bepaalt. Want wie er zelf woont of werkt, heeft vaak goede ideeën voor een mooiere omgeving, betere activiteiten of meer samenhang.

 

 

Speciaal aanbod

Nu kennismaken met deze werkwijze?  Tot eind februari 2019 kun je de workshop gratis aanvragen.

Schermafdruk 2018-12-16 21.12.30


Meer zeggenschap, meer betrokkenheid. Bewoners maar ook ondernemers en organisaties, kunnen concreet zeggen wat er moet gebeuren in de wijk. En hoe het moet gebeuren. Samen bepalen en samen werken aan een fijnere buurt.

Zo zorgen we ervoor dat wensen uit de buurt kenbaar worden. En dat er samen over de uitvoering wordt beslist. De buurt is aan zet. In vijf stappen worden verschillende buurtbesluiten genomen. Met de buurt en door de buurt.

Reportage Buurttender

Vrij Nederland bericht over Buurttender en laat zien wat het resultaat in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt is.

 Vrij Nederland


  •     Buurttender is een dienst van