Buurttender zorgt voor meer regie voor de buurt

En voor concreet resultaat.

Met co-creatie

Door samenwerking tussen inwoners en gemeente,

Door draagvlak op te bouwen in vijf stappen,

Met geld voor jouw buurt.

Zo ontstaat directe lokale democratie.

Prioriteiten

Buurttender geeft namelijk een buurt de kans om te bepalen wat de prioriteiten zijn, welke projecten moeten worden uitgevoerd en hoe geld moet worden besteed.

Heb je goede ideeën voor jouw buurt? Of een oplossing? Met de Buurttender werkwijze blijf je niet hangen bij brainstormen maar werk je samen aan een plan en aan uitvoering. De buurt bepaalt. Want wie er zelf woont of werkt, heeft vaak goede ideeën voor een mooiere omgeving, betere activiteiten of meer samenhang.

Dit is wat we bieden

Meer zeggenschap, meer betrokkenheid. Bewoners maar ook ondernemers en organisaties, kunnen concreet zeggen wat er moet gebeuren in de wijk. En hoe het moet gebeuren. Samen bepalen en samen werken aan een fijnere buurt. Zo zorgen we ervoor dat wensen uit de buurt kenbaar worden. En dat er samen over de uitvoering wordt beslist. De buurt is aan zet. In vijf stappen worden verschillende buurtbesluiten genomen. Met de buurt en door de buurt.

Kennismaking

Leer via deze workshop Buurttender kennen en leer over draagvlak. Welke stappen zijn nodig om samen een buurtbesluit te nemen? Hoe past Buurttender in jouw buurt?
Kijk op Workshop voor meer informatie.