Zeeheldenbuurt

In de Zeeheldenbuurt in Amsterdam werd van juni tot en met december 2014 een Buurttender uitgevoerd. Het ging hier om een vorm waarbij het onderwerp van te voren al vastlag maar de invulling nog niet.De gemeente had namelijk een pand opgeknapt dat midden in de wijk stond en waarvan men dacht: ‘we kunnen een huurder zoeken en zelf bepalen wie of wat er in het pand komt. Of we vragen de buurt wat ze daar graag zouden willen zien’.
IMG_3019
media_xl_2445938

Proces

En zodoende kon de buurt beslissen over de invulling van dit pand. Er werd rondgevraagd in de buurt, er werd gepeild wat de wensen waren en er werden duidelijke richtlijnen opgesteld door buurtbewoners.

Die richtlijnen werden gecombineerd met het bestemmingsplan en daaruit kwam een oproep tot het indienen van een teder. Uiteindelijk voldeden drie partijen aan de wensen en kon de buurt de beste partij kiezen.

Winnaar

Montris kinderopvang had volgens de buurt de beste tender. Emmeline Bijlsma, directeur van Montris: “We hebben nu een mooie ruimte en goede mensen en hebben er alle vertrouwen in dat we een mooie plek kunnen creëren voor kinderen, ouders en de buurt.”

Samenwerking

Een gemeente moet in zo’n geval ‘muren doorbreken’. Interne samenwerking tussen bijvoorbeeld vergunningen, sociaal domein en vastgoed is belangrijk.