Focusgroep

 

De wijk Bovenveen (Voorburg) heeft via een peiling gekozen voor het thema Spelen, sport en parken. De Focusgroep heeft richtlijnen aan het gekozen onderwerp gegeven. De Focusgroep heeft bij deze stap steeds de wijk betrokken en iedereen kon aanvullingen geven op de tekst. Zo is de tekst door de wijk tot stand gebracht. De Focusgroep heeft dit thema verder uitgewerkt zodat er een goede ‘aanbestedingstekst’
is geschreven. Die tekst is de basis waarop bedrijven, groepen of organisaties een tender kunnen indienen. Inmiddels zijn twee tenders geselecteerd en kan de wijk kiezen voor de beste.
images (2)

Duurzaam_ondernemen

Iedereen kon zich aanmelden voor de Focusgroep. Het gaat niet om een al bestaande groep of alleen om mensen die eerder actief waren in de buurt. Ook mensen die voor het eerst iets wilden bijdragen aan hun buurt, deden mee. De Focusgroep komt vijf keer samen en valt weer uiteen wanneer de Buurttender voorbij is. Bij een volgende Buurttender, kunnen weer nieuwe mensen meedoen.

debatteren

Tijdens de vierde bijeenkomst heeft de Focusgroep een methode ontwikkeld om de tenders die worden ingediend, goed te kunnen beoordelen. Zij zullen namelijk een eerste selectie maken. Hun selectie van de beste tenders, zal aan de wijk worden voorgelegd.                                                                                                                                                                                        Ook beslist de Focusgroep over hoe en wanneer er gestemd kan worden. Eén van de vragen daarbij is of de stemming laagdrempelig moet zijn, of da er vooral moet worden gelet op fraudegevoeligheid. De Focusgroep van Bovenveen heeft gekozen voor laagdrempeligheid.

Verslagen

Verslagen van de vergaderingen van de Focusgroep, worden hier gepubliceerd. Zo kan iedereen volgen wat er gebeurt. En input leveren. Want de Focusgroep beslist niet alleen: u kunt ook aanvullingen geven op bijvoorbeeld de richtlijnen. En de Focusgroep zal worden gevraagd om hun wijkgenoten te betrekken bij de besluiten.

Verslag 1e bijeenkomst: 1e FG verslag (pdf)

Verslag 2e bijeenkomst: 2e FG verslag (pdf)

Verslag 3e bijeenkomst: 3e FG verslag (pdf)

Verslag 4e bijeenkomst: 4e FG verslag (pdf)

Er zijn inmiddels zes tenders ingediend. De Focusgroep heeft met behulp van een objectief beoordelingssysteem, een selectie gemaakt. De twee geselecteerde tenders worden nu voorgelegd aan de wijk.

 

search

Comments are closed


  •     Buurttender is een dienst van