Hoe werkt het?

Tender

Een tender is een soort prijsvraag. Dat zit zo. Normaal gesproken heeft bij een tender, een bedrijf of organisatie een vraag die ze zelf niet kunnen beantwoorden. Of een taak die ze zelf niet kunnen uitvoeren. Ze vragen daarom andere bedrijven, om de vraag te beantwoorden of een plan te maken om de taak uit te voeren.

Zo’n ander bedrijf maakt vervolgens een zo goed mogelijk plan om de taak uit te voeren. Dat dienen ze in en dat heet een TENDER. Het bedrijf dat het beste plan heeft ingediend, krijgt dan opdracht om het echt uit te voeren.

Bij een BUURTTENDER heeft de buurt een vraag of een taak geformuleerd. En de buurt kiest ook wie de beste tender heeft ingediend.

De buurt is dus de opdrachtgever. Het winnende bedrijf of de winnende organisatie, gaat werken in opdracht van de buurt.

Kijk ook bij uitvoering om te zien hoe het werkt in de praktijk.

Lokale democratie

De Buurttender is een werkwijze die lokale democratie bevordert en meteen in de praktijk brengt. Daarnaast zorgt het voor veel nieuwe verbindingen in de buurt en meer buurtbetrokkenheid in het algemeen.

Mensen hebben invloed op hun eigen omgeving. Ze krijgen de kans op kleine schaal te beslissen over wat voor hen van belang is.

Daarbij beslissen ze over de besteding van geld dat beschikbaar is gesteld door de gemeente. Het is daarmee een uitvoeringsvorm van zogenaamde buurtbudgetten. En het combineert vormen van representatieve democratie en participatieve democratie.

“Waardevol is vooral dat het een haalbaar én vernieuwend concept is waardoor denk- en doekracht van inwoners en gemeente elkaar versterken” – Mikis de Winter, BZK

Verschillende vormen

Er zijn verschillende vormen van de Buurttender, ieder passend bij een bepaalde situatie. De ene vorm heeft een duidelijk startpunt, bijvoorbeeld een speeltuin die moet worden aangepast. De andere vorm start vanaf het inventariseren van goede ideeën en thema’s.

Het startpunt verschilt, de stappen zijn hetzelfde. Buurttender heeft in die zin een flexibele opzet en kan op meerdere manieren worden ingezet.

Budget van de buurt

Zeggen wat er moet gebeuren in een buurt is een mooi begin. Maar het gaat ook om de pegels. Om echt zeggenschap te geven aan de buurt, moeten mensen ook kunnen bepalen welk gemeenschapsgeld, waarheen gaat. En hoe het wordt besteed.

Met de gemeente wordt daarom overeengekomen hoe zij een buurtbudget kunnen instellen. Voor sommige gemeentes is dat een begin, voor andere is het een stap naar het structureel beschikbaar stellen van buurtbudget.

Met een Buurttender is de buurt inhoudelijk sturend en is de gemeente vooral financieel verantwoordelijk.

Download Buurttender-algemene-flyer