Uitvoering

Vijf stappen

In de meest volledige vorm van de Buurttender worden bewoners en andere partijen betrokken van A tot Z:

  1. Ideeën verzamelen.
  2. Peilen welk idee het beste is.
  3. Gezamenlijk een duidelijke omschrijving van het idee of het probleem maken.
  4. Een ‘buurtopdracht’ uitschrijven.
  5. Stemmen voor de beste tender.

Alle stappen worden zowel online als offline gemaakt. Elke buurt vraagt namelijk om zijn eigen communicatiemethoden.

Projectleiding en betrokkenheid

Bij de uitvoering is er één projectleider van Urban Villagers (bedenkers en uitvoerders van Buurttender). Deze zorgt voor begeleiding in de stappen die worden genomen. Maar heeft geen invloed op de inhoudelijke besluiten die de buurt neemt.

Het eerste wat de projectleider doet, is de verschillende netwerken, groepen en sleutelfiguren in kaart brengen. Goede kennismaking en elkaar weten te vinden is belangrijk.

Inclusief werken

Goed omgaan met diversiteit en het versterken van inclusief werken is het focuspunt van Urban Villagers. Ook in de uitvoering van Buurttender wordt daar veel aandacht aan besteed.

Via verschillende kanalen en worden mensen aangemoedigd mee te doen. Er wordt samengewerkt met belangengroepen, sleutelfiguren en buurtorganisaties om verschillende groepen mensen te bereiken.

Het belangrijkste is namelijk, dat mensen weten dat ze invloed kunnen hebben op de buurt. EN dat ze daartoe in staat worden gesteld.

Meedoen

Veel mensen willen actief meedoen met Buurttender omdat zij het belangrijk vinden voor hun buurt. En dat kan op verschillende manieren.

Iedereen kan een bijdrage leveren, van intensief meedoen in een ontwikkelteam tot eenmalig een stem uitbrengen.