Uitvoering

De buurt is aan zet: van het aandragen van ideeen tot en met het beslissen over de uitwerking van zo’n idee. Dus niet gestuurd van bovenaf, maar helemaal door de buurt bepaald. Bottom-up dus, waardoor de buurt zelf kan sturen

In de meest volledige vorm van de Buurttender worden bewoners en andere partijen betrokken van A tot Z:

  1. Ideeën verzamelen.
  2. Peilen welk idee het beste is.
  3. Gezamenlijk een duidelijke omschrijving van het idee of het probleem maken.
  4. Een ‘buurtopdracht’ uitschrijven.
  5. Stemmen voor de beste tender.

Alle stappen worden zowel online als offline gemaakt. Elke buurt vraagt namelijk om zijn eigen communicatiemethoden.

Projectleiding en betrokkenheid

Bij de uitvoering is er één projectleider van Urban Villagers (bedenkers en uitvoerders van Buurttender). Deze zorgt voor begeleiding in de stappen die worden genomen. Maar heeft geen invloed op de inhoudelijke besluiten die de buurt neemt.

Het eerste wat de projectleider doet, is de verschillende netwerken, groepen en sleutelfiguren in kaart brengen. Goede kennismaking en elkaar weten te vinden is belangrijk.

Informatie verspreiden

Belangengroepen, buurtorganisaties e.d. wordt gevraagd hun eigen netwerk te informeren. Het belangrijkste is namelijk, dat je weet dat je invloed kan hebben op de buurt.

Meedoen

Veel mensen willen actief meedoen met Buurttender omdat zij het belangrijk vinden voor hun buurt. En dat kan op verschillende manieren.

Iedereen kan een bijdrage leveren, van intensief meedoen in een ontwikkelteam tot eenmalig een stem uitbrengen.

Comments are closed


  •     Buurttender is een dienst van