Idee indienen

Stap 1: idee indienen

Bij stap 1 konden mensen uit Bovenveen ideeën, wensen of oplossingen voor de wijk indienen. Dit kon bijvoorbeeld via formulieren in de wijk, tijdens één van de brainstormavonden of online.

Er zijn wel meer dan 100 ideeën ingediend!

Stap 1 heeft mensen de kans gegeven om te zeggen wat zij denken over de buurt en welke ideeën de buurt beter, fijner en mooier kunnen maken. Ideeën zijn ingediend door mensen die wonen in de wijk maar ook mensen die er werken of vaak gebruik maken van voorzieningen in de wijk.

De lijst met al die ideeën is door een kleine groep in thema’s verdeeld. Op die manier is er een overzichtelijk geheel van gemaakt. In Stap 2 worden al die thema’s (met de concrete ideeën erbij) voorgelegd aan de wijk. Met die peiling geeft de wijk aan welk thema verder moet worden uitgewerkt.

bubble-19329_640
 more-powerful-brainstorming-sessions-in-6-steps-20130924
bubble-19329_640

Brainstormsessies

Tijdens de brainstormsessies kon iedereen meedenken. Met een paar bewoners is eerst afgestemd welk onderwerpen relevant waren voor de wijk. In drie sessies zijn toen concrete ideeën toegevoegd aan zo’n onderwerp. De onderwerpen waren:

  • Ouderen en mantelzorg + vervoer en mobiliteit.
  • Wonen en opgroeien in de wijk Bovenveen.
  • Winkelaanbod en voorzieningen + communicatie met en door de wijk.

Deze avonden werden gehouden op verschillende plaatsen in de wijk.

 

Two senior couples drinking coffee together in community center.

 pijl-links Klik terug naar Stappenplan  

 


Comments are closed


  •     Buurttender is een dienst van